Các ngành đào tạo

Ngày đăng: 19/02/2024

Viện Thiết Kế và Kinh doanh Sáng tạo với sứ mệnh quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo những chuyên gia có kỹ năng độc đáo và sáng tạo, Viện đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh và thiết kế.


Các ngành đào tạo:

- Thiết kế thời trang

- Công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

- Kinh doanh sáng tạo

- Marketing số và truyền thông xã hội


Các tin khác