Kinh doanh sáng tạo

Ngày đăng: 20/02/2024

Kinh doanh sáng tạo là chương trình học nhằm mục đích đào tạo những chuyên gia, nhà quản lý của các tổ chức/đội nhóm, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industry). Chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn Anh Quốc, giúp người học tiếp cận những kiến thức hiện đại về Công nghệ, Quản trị, và Nghệ thuật - Sáng tạo. Nội dung học được biên soạn song ngữ Anh-Việt (trong đó giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở năm cuối), mở ra triển vọng việc làm quốc tế hoặc ở các tổ chức đa quốc gia tại Việt Nam. Việc dạy học dựa trên đồ án (project-based learning) kết hợp với thực tập, workshop tại các Doanh nghiệp sáng tạo cho phép người học có được kinh nghiệm làm việc trong ngành ngay trước cả khi tốt nghiệp. Sau khi kết thúc chương trình học, người học sẽ có được các năng lực về quản trị, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, và phát triển bền vững trong các ngành về quản trị kinh doanh và đặc biệt trong các ngành công nghiệp sáng tạo. Với lựa chọn nghề nghiệp rộng mở trong cả khối Quản lý/Kinh doanh lẫn khối Nghệ Thuật/Sáng tạo, đây là ngành học đón đầu xu thế phát triển của hướng quản trị chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật - sáng tạo của thế giới.


Mã ngành: 7340101

·     Loại hình đào tạo: Chính quy

·     Tên văn bằng: Cử nhân ngành Kinh doanh sáng tạo

·     Thời gian đào tạo: 3.5 năm

·     Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01


Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu của chương trình là đào tạo đào tạo những nhà quản lý của các tổ chức/đội nhóm hoạt động trong Ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industry) có phẩm chất đạo đức và năng lực quản trị tổ chức doanh nghiệp trong ngành; có năng lực đổi mới, sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời. Người học không những được phát triển các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Nghệ thuật-Sáng tạo mà còn được đào tạo bài bản về các kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức doanh nghiệp, dịch vụ hoạt động trong môi trường quốc tế.


Năng lực sau khi tốt nghiệp:

- Khả năng vận dụng kiến thức liên ngành, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, chính trị, pháp luật, và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong thực tế của ngành Công nghiệp sáng tạo

- Xác định và đánh giá các xu hướng toàn cầu của quản trị và nghệ thuật, nhu cầu của thị trường, các nguồn lực của tổ chức

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp sáng tạo

- Đề xuất các chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở xác định, đánh giá, phân tích các yếu tố liên quan
- Giao tiếp trong đa dạng bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau trong kỷ nguyên số
- Quản lý, điều phối, sắp xếp các công việc của cá nhân và đội nhóm để đảm bảo hoàn thành đúng tiên độ các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra
- Ứng dụng các công nghệ quản trị để quản lý hiệu quả các tài nguyên, các hoạt động của các đội nhóm, các đơn vị, và toàn tổ chức
- Nghiên cứu các vấn đề phức tạp của ngành Công nghiệp sáng tạo để đưa ra các quyết định hợp lý do doanh nghiệp sáng tạo
- Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

- Thích ứng với sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời.


Cơ hội việc làm:

Sinh viết tốt nghiệp ngành Kinh doanh sáng tạo có thể trở thành:

- Tư vấn, chuyên viên, và quản lý cấp cao tại các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo như: Công ty thiết kế game, Studio âm nhạc, Xưởng phim, Công ty thời trang, biểu diễn v.v.
- Quản lý các đội/nhóm hoạt động văn nghệ sáng tạo như: Ban nhạc, nhóm hát, nhóm nhảy, đoàn kịch, v.v
- Quản lý các hoạt động sáng tác nội dung và phân phối nội dung trên các mạng xã hội (YouTube, TikTok, Twitch, v.v.) cho cá nhân hoặc nhóm