Marketing số và truyền thông xã hội

Ngày đăng: 20/02/2024

Ngành Marketing số và truyền thông xã hội liên quan đến hoạt động truyền thông và marketing trên các phương tiện internet và thiết bị điện tử. Ngành học giúp sinh viên nắm bắt tất cả các công cụ cần thiết để doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo có thể phát triển mạnh mẽ trước những thay đổi nhanh chóng của marketing trong kỷ nguyên chuyển đổi số.


Mã ngành: 7340015

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng: Cử nhân ngành Marketing số và truyền thông xã hội

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Marketing Số và truyền thông Xã hội có phẩm chất đạo đức và năng lực quản trị tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo; có năng lực đổi mới, sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời. Phát triển kiến thức chuyên môn về Marketing Số và truyền thông Xã hội và các kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức doanh nghiệp, dịch vụ Marketing Số và truyền thông Xã hội

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

- Vận dụng kiến thức liên ngành, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, chính trị, pháp luật, và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong thực tế lĩnh vực ngành Marketing Số và Truyền thông Xã hội (Digital Marketing & Social Media)

- Phân tích các xu hướng Marketing Số và Truyền thông Xã hội, nhu cầu của thị trường, nguồn lực của tổ chức dựa trên việc vận dụng các khái niệm, các lý thuyết, các mô hình, và các cách tiếp cận của ngành Marketing Số và Truyền thông Xã hội)

- Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố trong môi trường, sự đa dạng và toàn cầu hoá đến tổ chức và các quyết định Marketing số và Truyền thông Xã hội

- Xây dựng chiến lược kinh doanh Marketing số và Truyền thông Xã hội dựa trên quan điểm kinh doanh tích cực nhằm mang đến lợi ích cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.
- Giao tiếp trong đa dạng bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau trong kỷ nguyên số.
- Phối hợp làm việc với người khác một cách hiệu quả trong vai trò là một thành viên trong nhóm hay một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng.
- Tích hợp các khung làm việc khác nhau, các về kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào việc quản lý trong lĩnh vực Marketing số và Truyền thông Xã hội

- Phối hợp các hoạt động thu thập, phân tích và xử lý thông tin bằng các phương pháp định tính và định lượng nhằm đưa ra

giải pháp cho các vấn đề Marketing số và Truyền thông Xã hội

-  Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

- Thích ứng với sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời.


Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Marketing số và Truyền thông Xã hội có thể đảm nhận các công việc:

- Cán bộ quản lý tiếp thị và truyền thông xã hội

- Điều phối viên hoạt động sự kiện và truyền thông số

- Trợ lý truyền thông số
- Chuyên viên social media
- Giám đốc thương hiệu số
- Chuyên gia tiếp thị và nội dung số
- Chuyên gia quản lý vận hành các nền tảng số (digital platform) liên quan tới quảng cáo, chăm sóc dịch vụ khách hàng;
- Tự thành lập doanh nghiệp riêng để điều hành.