Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

Ngày đăng: 20/02/2024

Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về quản trị kinh doanh và công nghệ, mà còn giúp họ phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.


Mã ngành: 7340101

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng: Cử nhân ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01


Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ được thiết kế nhằm mục tiêu chung là trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện và kỹ năng ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp kết hợp với công nghệ thông tin. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc và thực tiễn quản lý kinh doanh, mà còn có khả năng áp dụng linh hoạt công nghệ hiện đại vào việc giải quyết các thách thức doanh nghiệp, từ quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, tối ưu hóa quy trình làm việc, đến phân tích dữ liệu lớn và ra quyết định chiến lược.
Chương trình nhấm đến việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, qua đó hỗ trợ sinh viên không chỉ trở thành người lao động có giá trị trong thị trường việc làm mà còn có khả năng lãnh đạo, quản lý dự án, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong môi trường kinh doanh đa dạng và đầy thách thức hiện nay. Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng vào việc phát triển nhận thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng sinh viên có thể đưa ra các quyết định kinh doanh một cách có trách nhiệm, với sự hiểu biết về ảnh hưởng của họ đến xã hội và môi trường.


Năng lực sau khi tốt nghiệp:

-  Cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin: Sinh viên sẽ học về các nguyên tắc cơ bản của quản trị kinh doanh, bao gồm kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát, cùng với kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, phần mềm doanh nghiệp, và công nghệ mới nổi.
- Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Mục tiêu này nhấn mạnh việc trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tình huống, đề xuất các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho các vấn đề thực tế trong quản lý doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ.
- Nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc nhóm: Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp một cách chuyên nghiệp, cả văn bản lẫn khẩu ngữ, và kỹ năng làm việc nhóm, bao gồm cách thức hợp tác và xử lý xung đột trong môi trường doanh nghiệp.
- Ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp: Sinh viên sẽ học cách ứng dụng các công cụ và phương pháp công nghệ thông tin hiện đại vào các quy trình quản lý doanh nghiệp, từ quản lý chuỗi cung ứng đến quản lý quan hệ khách hàng và phân tích dữ liệu lớn.
- Phát triển tư duy chiến lược và quản lý dự án: Mục tiêu này tập trung vào việc trang bị cho sinh viên khả năng lập kế hoạch và thực hiện các dự án, từ giai đoạn lên ý tưởng đến triển khai và đánh giá hiệu quả, bằng cách áp dụng các công cụ quản lý dự án và tư duy chiến lược.

- Tăng cường nhận thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội: Chương trình nhấn mạnh việc phát triển nhận thức về các vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội liên quan đến quản lý doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, giúp sinh viên hình thành lập trường đạo đức vững chắc trong môi trường làm việc.

Những mục tiêu này không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp quản trị doanh nghiệp và công nghệ, mà còn hỗ trợ họ phát triển thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với xã hội và môi trường làm việc của mình.


Cơ hội việc làm:

Sinh viết tốt nghiệp ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có thể:  

  • Quản lý doanh nghiệp; 
  • Quản lý sản phẩm;
  • Quản trị dự án;
  • Tư vấn kinh doanh;
  • Khởi nghiệp;
  • Quản lý chuỗi cung ứng;
  • Quản lý tài chính; 
  • Quản lý dự án công nghệ;
  • Quản lý quan hệ khách hàng;
  • Giảng dạy và đào tạo.