Thiết kế thời trang

Ngày đăng: 16/09/2021

Thiết kế thời trang là một trong những lĩnh vực đáng chú ý và thu hút được nhiều bạn trẻ ngày nay bởi đây là nơi mà sự tự do sáng tạo được đề cao.


·     Mã ngành: 7210404

·     Loại hình đào tạo: Chính quy

·     Tên văn bằng: Cử nhân thiết kế thời trang

·     Thời gian đào tạo: 3.5 năm 

       Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D14

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Thiết kế thời trang theo hướng khoa học ứng dụng, có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết chuyên sâu, rộng theo phạm vi ngành Thiết kế thời trang; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm theo nhóm trong việc hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có năng lực thiết kế thời trang; thiết kế mẫu rập; may mẫu thời trang; bán hàng thời trang; kinh doanh, thiết kế,  cắt may thời trang; trợ lý hoạt động thiết kế thời trang

Cơ hội việc làm:

Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc làm sau:

-        Nhà thiết kế thời trang;

-        Nhân viên thiết kế mãu tại các doanh nghiệp ngành may và thời trang;

-        Phòng phát triển mẫu thời trang;

-        Kỹ thuật viên tại phòng kỹ thuật các doanh nghiệp may và thời trang ở vị trí thiết kế mẫu thời trang, giác sơ đồ;

-        Chủ cơ sở thiết kế và kinh doanh thời trang;

-        Trợ lý cho nhà thiết kế thời trang;

-        Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường, viện có liên quan đến lĩnh vực thời trang;

-        Cùng nhiều cơ hội thăng tiến: trưởng phòng thiết kế, giám đốc sáng tạo, chủ thương hiệu thời trang, chuyên gia tư vấn thiết kế thời trang.