Đại học

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

21/02/2024

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo sinh viên trở thành các nhà quản trị/quản lý tương lai có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ trong kinh doanh dựa trên tư duy đổi mới sáng tạo suốt đời. Bên cạnh các kiến thức nền tảng về kinh tế, luật và quản trị kinh doanh, người học sẽ được trang bị tích cực năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua các môn học có tính đột phá tư duy trong công việc như Quản trị đổi mới sáng tạo, Tư duy thiết kế trong kinh doanh, Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Đổi mới sáng tạo trong chiến lược marketing, dịch vụ, công nghệ và xã hội…và các kỹ năng ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới

Kinh doanh sáng tạo

20/02/2024

Kinh doanh sáng tạo là chương trình học nhằm mục đích đào tạo những chuyên gia, nhà quản lý của các tổ chức/đội nhóm, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industry). Chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn Anh Quốc, giúp người học tiếp cận những kiến thức hiện đại về Công nghệ, Quản trị, và Nghệ thuật - Sáng tạo. Nội dung học được biên soạn song ngữ Anh-Việt (trong đó giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở năm cuối), mở ra triển vọng việc làm quốc tế hoặc ở các tổ chức đa quốc gia tại Việt Nam. Việc dạy học dựa trên đồ án (project-based learning) kết hợp với thực tập, workshop tại các Doanh nghiệp sáng tạo cho phép người học có được kinh nghiệm làm việc trong ngành ngay trước cả khi tốt nghiệp. Sau khi kết thúc chương trình học, người học sẽ có được các năng lực về quản trị, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, và phát triển bền vững trong các ngành về quản trị kinh doanh và đặc biệt trong các ngành công nghiệp sáng tạo. Với lựa chọn nghề nghiệp rộng mở trong cả khối Quản lý/Kinh doanh lẫn khối Nghệ Thuật/Sáng tạo, đây là ngành học đón đầu xu thế phát triển của hướng quản trị chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật - sáng tạo của thế giới.

Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

20/02/2024

Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về quản trị kinh doanh và công nghệ, mà còn giúp họ phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.

Marketing số và truyền thông xã hội

20/02/2024

Ngành Marketing số và truyền thông xã hội liên quan đến hoạt động truyền thông và marketing trên các phương tiện internet và thiết bị điện tử. Ngành học giúp sinh viên nắm bắt tất cả các công cụ cần thiết để doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo có thể phát triển mạnh mẽ trước những thay đổi nhanh chóng của marketing trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Thiết kế thời trang

16/09/2021

Thiết kế thời trang là một trong những lĩnh vực đáng chú ý và thu hút được nhiều bạn trẻ ngày nay bởi đây là nơi mà sự tự do sáng tạo được đề cao.