Đào tạo

Quyết định đào tạo ngành Kiến trúc trình độ thạc sĩ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

07/03/2024

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo chính thức đào tạo ngành thạc sĩ Kiến trúc năm 2024

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức có thêm 02 ngành học mới về lĩnh vực Kiến trúc và Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ

04/03/2024

NTTU – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là địa chỉ uy tín trong đào tạo từ trình độ cử nhân đến trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn vững vàng, có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao và có yếu tố quốc tế

Các ngành đào tạo

19/02/2024

Viện Thiết Kế và Kinh doanh Sáng tạo với sứ mệnh quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo những chuyên gia có kỹ năng độc đáo và sáng tạo, Viện đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh và thiết kế.