Tin Tuyển dụng

Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup

25/08/2020

Bạn quan tâm đến Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu? Bạn là:

Nhân Viên IT, Quản Trị Hệ Thống Máy Tính, Công Nghệ Thông Tin

09/08/2020

Quản Trị Hệ Thống Máy Tính, Công Nghệ Thông Tin, Hỗ Trợ Hệ Thống, Tiếng Nhật N3, IT Hardware

Nhân Viên Lập Trình Erp / Kỹ Thuật Viên

09/08/2020

Quản trị và bảo trì Hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm, các thiết bị liên quan máy tính… · Triển khai cài đặt Hệ thống mạng, đường truyền MPLS, MPLS-VPN.