Liên hệ

Điện thoại

19002039 ext 997

Trụ sở

Viện Thiết kế và Kinh doanh Sáng tạo, Khu Công nghệ cao, đường D2, khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức

Email

icdb@nttu.edu.vn